Warszawa

Poniższe programy są jedynie propozycjami. Każdy program można dostosować do Państwa oczekiwań, zainteresowań oraz czasu, jaki możecie przeznaczyć na wycieczkę. Proponowane miejsca można dowolnie zastąpić innymi.

Wycieczka jednodniowa

Przewodnik – 5 h.
Spotkanie – Brama Zegarowa Zamku Królewskiego

Stare Miasto: spacer min: Zamek Królewski, ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego

Krakowskie Przedmieście i okolice: spacer min: pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu

Przejazd Traktem Królewskim: min: Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa

Łazienki Królewskie: spacer min: Pałac na Wodzie, Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, Pomnik Fryderyka Chopina, Belweder

Pałac Kultury i Nauki wjazd na XXX piętro

Lub

Cmentarz Stary lub Wojskowy na Powązkach

Wycieczka dwudniowa

Przewodnik – 2 x 5 h.
Dzień 1
Spotkanie – Brama Zegarowa Zamku Królewskiego

Zamek Królewski

Stare i Nowe Miasto: spacer min: ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, ulica Freta, ulica Długa, plac Krasińskich

Krakowskie Przedmieście i okolice: spacer min: pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Zachęta, Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu

Przejście do centrum: wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

Dzień 2
Spotkanie – parking przy Łazienkach (ul. Myśliwiecka)

Pałac na Wodzie

Łazienki Królewskie: rejs gondolami po stawach oraz spacer po parku min: Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, pomnik Fryderyka Chopina, Belweder

Przejazd Traktem Królewskim: min. Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe

Teren dawnego getta przejazd min: Pomnik Bohaterów Getta, Pawiak, Umschlagplatz

Cmentarz Stary lub Wojskowy na Powązkach: spacer

Wycieczka trzydniowa

Przewodnik – 3 x 5 h.

Dzień 1
Spotkanie – Brama Zegarowa Zamku Królewskiego – dzień bez autokaru

Zamek Królewski

Stare i Nowe Miasto: spacer min: ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie, Rynek Starego Miasta, mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, ulica Freta, ulica Długa, plac Krasińskich

Krakowskie Przedmieście i okolice: spacer min: pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Zachęta, Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu

Przejście do centrum: wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

Dzień 2
Spotkanie – parking przy Łazienkach (ul. Myśliwiecka)

Pałac na Wodzie

Łazienki Królewskie: rejs gondolami po stawach oraz spacer po parku min: Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, pomnik Fryderyka Chopina, Belweder

Przejazd Traktem Królewskim: min: Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe

Teren dawnego getta żydowskiego: przejazd min: Pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz, Pawiak

Cmentarz Stary lub Wojskowy na Powązkach: spacer

Dzień 3
Spotkanie – kasy biletowe w Wilanowie

Pałac w Wilanowie

Ogród i park: spacer min. Altana Chińska, Oranżeria

Mauzoleum Walki i Męczeństwa – Aleja Szucha 25

Przejazd na Pragę: min. Stadion Narodowy, grający pomnik kapeli podwórkowej, panorama miasta z warszawskich mostów

Lub

Przejazd do centrum Warszawy do wyboru np.: Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Techniki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Chopina