Warszawa

Przewodnik po Warszawie

Oferta - gimnazjum

Poniższe programy są jedynie propozycjami. Każdy program można dostosować do oczekiwań, zainteresowań oraz czasu, jaki grupa może przeznaczyć na wycieczkę. Proponowane miejsca można dowolnie zastąpić innymi. Sposób opowiadania i przekazania wiedzy jest dostosowany do wieku uczestników, zawsze staram się zrównoważyć informacje i fakty historyczne z ciekawostkami i anegdotami o Warszawie aby nawet największy wycieczkowy łobuziak słuchał z wypiekami na twarzy.

Wycieczka jednodniowa

Przewodnik – 5 h.
Spotkanie – Brama Zegarowa Zamku Królewskiego

Stare Miasto: spacer min. Zamek Królewski, Plac Zamkowy – kolumna Zygmunta oraz legenda o Warsie i Sawie, ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie – dzwon, który spełnia życzenia, Rynek Starego Miasta – legendy o Bazyliszku oraz Syrence, mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego

Mulimedialny Park Fontann: park czynny jest tylko letnią porą

Krakowskie Przedmieście i okolice: spacer min. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski – fontanna

Przejazd Traktem Królewskim: min. Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa

Łazienki Królewskie: rejs gondolami po stawach oraz spacer min. Pałac na Wodzie, Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, Pomnik Fryderyka Chopina, Belweder

Przejazd do centrum: wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

Wycieczka dwudniowa

Przewodnik – 2 x 5 h.
Dzień 1
Spotkanie – Brama Zegarowa Zamku Królewskiego

Zamek Królewski

Stare i Nowe Miasto: spacer min. Plac Zamkowy – kolumna oraz legenda o Warsie i Sawie, ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie – dzwon, który spełnia życzenia, Rynek Starego Miasta – legendy o Bazyliszku oraz Syrence mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, ulica Freta, ulica Długa, plac Krasińskich

Mulimedialny Park Fontann: park czynny jest tylko letnią porą

Krakowskie Przedmieście i okolice: spacer min. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski – fontanna

Przejazd do centrum: i wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

Dzień 2
Spotkanie – parking przy Łazienkach (ul. Myśliwiecka)

Pałac na Wodzie

Łazienki Królewskie: min. rejs gondolami po stawach, Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na Wodzie, Stara Pomarańczarnia, pomnik Fryderyka Chopina, Belweder

Przejazd Traktem Królewskim: min. Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego: ogrody na dachu biblioteki

Ogród zoologiczny

Wycieczka trzydniowa

Przewodnik – 3 x 5 h.

Dzień 1
Spotkanie – Brama Zegarowa Zamku Królewskiego – dzień bez autokaru

Zamek Królewski – lekcja muzealna

Stare i Nowe Miasto: spacer min. Plac Zamkowy – kolumna oraz legenda o Warsie i Sawie, ul. Świętojańska, Archikatedra Św. Jana, Kanonie – dzwon, który spełnia życzenia, Rynek Starego Miasta – legendy o Bazyliszku i Syrence, mury miejskie, pomniki: Małego Powstańca i Szewca Jana Kilińskiego, ulica Freta, ulica Długa, plac Krasińskich

Mulimedialny Park Fontann: park czynny jest tylko letnią porą

Krakowskie Przedmieście i okolice: spacer min. pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, hotel Bristol, Uniwersytet Warszawski, kościół Św. Krzyża, pomnik Mikołaja Kopernika, Zachęta, Grób Nieznanego Żołnierza – zmiana warty, ogród Saski, Teatr Wielki Opery i Baletu

Przejście do centrum: i wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki

Dzień 2
Spotkanie – parking przy Łazienkach (ul. Myśliwiecka)

Łazienki Królewskie: rejs gondolami po stawach i spacer po parku min.: Pałac na Wyspie, Wielka Oficyna, Pałac Myślewicki, Teatr na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, pomnik Fryderyka Chopina, Belweder

Przejazd Traktem Królewskim: min. Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, ambasady, Sejm i Senat, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa i urzędy państwowe

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego: ogrody na dachu biblioteki

Ogród Zoologiczny

Dzień 3
Spotkanie – kasy biletowe w Wilanowie

Pałac w Wilanowie – lekcja muzealna

Ogród i park: spacer min: Altana Chińska, Oranżeria

Kino Trójwymiarowe Panasonic IMAX

Przejazd na Pragę: min. Stadion Narodowy, grający pomnik kapeli podwórkowej, panorama miasta z warszawskich mostów