Warszawa

Przewodnik po Warszawie

Wycieczki tematyczne

Szlakiem Powstania Listopadowego

Wieczorem 29 listopada 1830 roku w Łazienkach Królewskich wybucha insurekcja listopadowa. Podchorążowie rozpoczynają walkę o wolność ojczyzny. Podczas tej wycieczki powędrujesz do miejsc, w których rozegrały się warszawskie epizody powstania.

Czas trwania: około 5 h.
parking dla autokarów na ulicy Myśliwieckiej

Program (skrót):

  • Wielka oficyna, czyli Wysocki krzyczy: „Wybiła godzina zemsty”
  • Belweder, tam gdzie mieszkał Konstanty
  • Nocą szli przez ciemne ulice, czyli trasa przemarszu podchorążych
  • Arsenał, czyli lud Warszawy spieszy na pomoc powstaniu
  • Cytadela Warszawska, czyli kara za powstanie
  • Olszynka Grochowska
  • Reduta Ordona, gdzie była naprawdę?
  • Kościół św. Wawrzyńca – ostatnie akordy powstania